Foto-album schuttersvereniging St-Jan uit Sint-Jansteen  
Koningschieting 2003 Koningschieting 2004 Koningschieting 2005 Koningschieting 2006
       
       
Koningschieting 2007 Koningschieting 2008 Koningschieting 2009 Koningschieting 2010
       
       
       
Koningschieting 2011 Koningschieting 2012 Koningschieting 2013 Koningschieting 2014
       
       
Koningschieting 2015 Koningschieting 2016 Koningschieting 2017 Koningschieting 2018
       
       
De nieuwe locatie 1 De nieuwe locatie 2 De nieuwe locatie 3 Opening
       
       
4-tal  A'Burg 14-06-'15 NL Kampioenschap 2015    
       
   
Lang geleden Plaatsen mast 1968 100 jaar s.v. Sint Jan 125 jaar s.v. Sint Jan
       
       
3 bondenschieting

   
     
       
       
E.K. 2012 Loon Plage E.K. 2013 Paal Tervant E.K. 2014 Kwa'damme E.K. 2015 Leffrinckoucke
       

E.K Jeugd '16 Lokeren

E.K. 2017 Aardenburg

   
 
Afscheid Tragel 2011 Seizoensafsluiting 2012 Pyramideschieting 2013 Hulde en Verbroedering